banner_ny

Teamledelse

lag 1

Sterk teamledelse er avgjørende for suksess for enhver organisasjon.I dagens raske og stadig utviklende forretningsmiljø er evnen til å fremme samarbeid, kommunikasjon og kreativitet blant teammedlemmer viktigere enn noen gang.

Sett klare roller og ansvar: Etabler klare roller og ansvar for hvert teammedlem.Dette bidrar til å forhindre forvirring, dobbeltarbeid og konflikter.Oppmuntre fleksible roller og tverrfunksjonelle team for å fremme en følelse av eierskap og en mer samarbeidende tilnærming.

Vi har et sterkt styringssystem.Kjernen i selskapet er daglig leder.Daglig leder tildeler oppgaver direkte til virksomhetsleder og produksjonsdirektør og vil gjennomgå og videresende hver oppgave når den er i ferd med å avsluttes.Virksomhetslederen er ansvarlig for å lede FoU-teamet og Trade Business-teamet, og tildeler direkte oppgaver og indikatorer til dem.Når de har fullført oppgavene, vil de lage en rapport og sende den til daglig leder for gjennomgang.

Produksjonsdirektøren har myndighet til å administrere lagersjefer, kvalitetsinspektør og produksjonsteamledere.Kontroller produksjonen, kvaliteten og tidsfristene for hver batch ved å tildele dem oppgaver for å oppnå det høyeste nivået av selskapets produksjon.Det er et konstant behov for kommunikasjon mellom produksjonsdirektøren og forretningssjefen for å møte alle kundebehov så mye som mulig.Produksjonsteamlederen vil direkte tilrettelegge arbeid og kontrollere produksjonslinjestabene.